In 2021 and 2020 we are awarded as the best law firm in the Netherlands in terms of client satisfaction.

In 2021 and 2020 we are awarded as the best law firm in the Netherlands in terms of client satisfaction.

High Administrative Court: European Blue Card employer must perform substantial activities
In this ruling of 30 July 2021, the High Administrative Court has further explained the conditions for eligibility for an European Blue Card. The European Blue Card holder must perform 'real and effective' work. Now that the 'nature and scope' of the work of the employee is relevant to the question of whether the conditions for the European blue card are met, the business activities of the employer also become important.It does not follow from the European Blue Card Directive (2009/50/EU) that the business operations and business activities of the employer play a role in the assesment whether the conditions for issuing the European Blue Card are met. The High Administrative Court has ruled that if the company does not carry out any substantial activities, it is less likely that the European blue card holder carries out 'real and effective' work. In that case the European Blue Card can be refused.
De Raad van State heeft in deze van uitspraak van 30 juli 2021 de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart nader uitgelegd. De Europese blauwe kaarthouder moet ‘reële en daadwerkelijke’ arbeid verrichten. Nu de ‘aard en omvang’ van de werkzaamheden relevant zijn voor de vraag of voldaan wordt aan de Europese kaart worden ook de bedrijfsactiviteiten van de werkgever belangrijk.Uit de Europese blauwe kaart richtlijn (2009/50/EU) volgt niet dat de bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten van de werkgever een rol spelen bij de beoordeling of wordt voldaan aan de voorwaarden voor afgifte van de Europese blauwe kaart. De Raad van State oordeelt dat als het bedrijf geen substantiële activiteiten verricht, het minder aannemelijk is dat de Europese blauwe kaarthouder ‘reële en daadwerkelijke’ arbeid verricht. In dat geval kan een Europese blauwe kaart worden geweigerd.